Desgreixador Llimona

El Desgreixador Llimona és un higienitzant líquid formulat especialment per eliminar la grassa i la brutícia incrustada sense esforç de qualsevol superfície dura i que es pot netejar del bany i la cuina.

Format: Bag-in-box 15kg

Biodegradable. Sense fosfats. Sense EDTA. Sense ftalats. Sense sulfats. Sense blanquejants òptics. Sense parafines. Sense enzims. Sense amoníac. Sense clor. Sense lleixiu. Vegà. No testat en animals.

Amb dolça fragància de llimona. També es fa servir com a prerentat de peces tèxtils amb taques difícils.

Mètode d’ús: Dosificar sobre un drap o fregall humit o aplicar directament sobre la superfície que es vol netejar. Deixar actuar uns minuts i esbandir amb aigua.

Consells: El Desgreixador Llimona és un producte alcalí i no es recomana el seu ús en superfícies poroses (marbres, pedres naturals o fusta), alumini, plata, or, llautó, superfícies esmaltades, pintades o envernissades, ni en vidres mats o decorats a l’arena. En cas de dubte provar el producte en una zona poc visible. S’aconsella l’ús de guants. Per als teixits és aconsellable provar abans la resistència dels colors.

Composició: Formulat a base de tensioactius no iònics, tensioactius aniònics, glicols, agents càustics i perfum.

Precaucions:

H315 – Provoca irritació cutània

H319 – Provoca irritació ocular greu.

Característiques:

Aspecte: Líquid transparent

Color: Groguenc

Olor: Llimona

pH (Sol. 1% a 20 oC): 10,0 ± 0,5

Densitat: (20 oC): 1,02 ± 0,05 g/ml

No ingerir. Mantenir fora de l’abast dels nens. En cas d’accident consultar al Servei Mèdic d’Informació Toxicològica. Tel. 91 562 04 20

Shopping Cart