Avís legal

Com a compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’Associació Taradell Cultura Digital exposa les seves dades identificatives.

Responsable: L’empresa Ètica (sota el nom de persona física Aida Morera Contreras) és la propietària d’aquest espai web.

NIF: G43630203-P

Domicili: Ctra. de Mont-rodon, 15 – Taradell (08552)

Correu electrònic: info@eticataradell.cat

Lloc web: www.eticataradell.cat

Usuaris

L’ús d’aquesta web és absolutament voluntari i suposa l’acceptació plena a qui accedieix, a partir d’ara ‘Usuari’, de totes les condicions d’ús vigents en cada moment que es trobin en la present adreça. Ètica es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui allò que està establert en les condicions d’ús. L’Usuari tindrá la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions. Las citades condicions seran d’aplicació independientement de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

Condicions d’ús

L’ús de www.eticataradell.cat li otorga la condició d’Usuari i implica l’acceptació completa de totes les clàusules i condicions d’ús incloses en les pàgines:

Si no estigués conforme amb totes i cadascuna d’aquestes clàusules i condicions, no faci ús d’aquest lloc web.

L’accés a aquest lloc web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Ètica.

A través de www.eticataradell.cat, es facilita l’accés i l’ús de diversos continguts, informacions, serveis i dades (inclosos en el terme ‘continguts’) a internet que Ètica proporciona. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis i a no usuar-los amb finalitats o propòsits il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Ètica, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

Política de privacitat

Ètica garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD), així com amb el Reglament (UE) 2016/769 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGDP). Vostè pot consultar tota la informació relativa al tractament de dades personals que recull Ètica a la pàgina de la Política de Privacitat.

Contingut i propietat

Els continguts del lloc web, incloses entre altres les imatges i els textos dels articles, són propietat d’Ètica. Queda prohibit distribuir, reproduir, modificar, vendre o enviar a qualsevol contingut sense el seu previ consentiment. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d’Ètica. Com a usuari pot visualitzar els continguts de la web i, fins i tot, imprimir-los copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

Exclusió de responsabilitat

Ètica declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissó en la informació continguda en les pàgines d’aquest lloc web. Tampoc es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la utilizació de la informació del lloc web o de la difosa en las xarxes sociales d’Ètica, així com de possible transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat mesures per evitar-ho.

Ètica ha obtingut la informació, el contingut i els materials inclosos a www.eticataradell.cat de fonts que considera fiables, però, si bé ha pres totes les mesures raonables per assegurar que la informació continguda és correcta, Ètica no garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per a determinades funcions imprescindibles pel bon funcionament i visualització de la web. Podeu consultar tota la informació relativa a la seva recollida i tractament a la pàgina Política de Cookies.

Modificacions

Ètica es reserva el dret a efectuar sens previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal.

Enllaços

En cap cas Ètica assumirà responsabilitat pels continguts d’algun enllaç a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud i veracitat de qualsevol material o informació continguta en e aquest lloc web.

Dret d’exclusió

Ètica es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal o serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquesta Avís Legal.

Contacte

En cas que tingui qualsevol dubte sobre aquestes Condicions legals o vulgui realitzar qualsevol comentari sobre aquest lloc web, pot enviar un missatge de correu electrònic a la direcció info@eticataradell.cat.

Shopping Cart