Condicions de compra

Identificació del venedor

En virtut del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’ofereix la següent informació:

  • Denominació comercial: eticataradell.cat
  • Denominació social: Ètica
  • CIF: 43630203P
  • Domicili social: Ctra. Montrodon, 15, baixos – Taradell (Barcelona) – 08552
  • Activitat social: comerç

Procediment de contractació general

El procediment de contractació únicament podrà ser realitzat en l’idioma català. En cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma serà indicat abans d’iniciar el procediment de contractació.

Perquè el contracte d’adquisició de productes a la nostra botiga sigui vàlid, la informació per a realitzar la comanda que proporcioni l’usuari ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment. El no fer-ho constitueix una violació dels termes, que poden resultar en la dissolució del contracte amb Ètica.

 

Validació de compra

Una vegada efectuada la compra i de manera immediata Ètica remetrà a l’usuari per e-mail una confirmació de comanda. Si el client no està d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podrà sol·licitar la modificació d’aquests o l’anul·lació de la comanda.

En tot cas, la comunicació corresponent a l’anul·lació o modificació ha de realitzar-se en el termini de set dies hàbils des de la confirmació de la comanda, a través del correu electrònic info@eticataradell.cat i sempre que la comanda no hagi estat enviada.

 

Preus

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda. Els preus estan expressats en euros (€) i inclouen l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) aplicable a Espanya que correspongui.

No obstant això, atenent el que s’estableix en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’operació pot resultar exempta o no subjecta a aquest impost en funció del país de residència del comprador i de la condició en la qual actua el mateix (empresari/professional o particular).

En conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda pot veure’s alterat respecte al que figura exposat en la pàgina web.

L’emissió de factura es produeix amb l’enviament sent accessible i descarregable des del compte d’usuari, a més de ser enviada en format PDF en el correu de confirmació d’enviament.

 

Validesa dels preus i ofertes

Els productes oferts en la web, i els preus d’aquests, estaran disponibles per a la seva compra mentre es trobin exposats i puguin ser visualitzats per mitjà de la pàgina web.

Es prega als usuaris que accedeixin a versions actualitzades de la pàgina web per a evitar errors en els preus. En tot cas, les comandes en tramitació mantindran les seves condicions durant 7 dies des del moment de la seva formalització.

 

Formes de pagament

L’usuari/comprador es compromet a abonar els productes adquirits a Ètica en les formes de pagament acceptades i per qualsevol quantitat complementària (inclosos els impostos).

Ètica accepta les següents formes de pagament:

  1. Targeta de crèdit i dèbit.
  2. Transferència. Aquest mètode de pagament no confirma la comanda fins que s’hagi rebut l’import en el nostre compte.

Una vegada efectuada la compra, serà remesa, a l’adreça de correu electrònic indicada, una confirmació de la contractació efectuada, que servirà com a justificant de l’operació «Justificant de contractació», juntament amb un enllaç a les presents condicions generals de compra, així com també a la política de devolucions.

La confirmació de la contractació i el seu justificant no tindran validesa com a factura que s’enviarà quan surti la comanda.

 

Condicions d’entrega

Tots els articles a la nostra botiga en el moment de triar els seus atributs indiquen la disponibilitat o no d’estoc. En el cas que tots els articles de la comanda es trobin en estoc i si s’ha confirmat i pagat abans de les 18.00 hores, es prepararà la comanda i s’enviarà el dia següent laborable.

El termini d’entrega a la península pot variar entre les 24 i les 72 hores en funció del dia de la setmana en què s’ha realitzat la compra. Cal tenir en compte que els enviaments es realitzen de dilluns a divendres.

Si un article no es troba en estoc, s’informarà d’aquesta situació al comprador i de si és possible tenir-lo en una data posterior. En cas que hi hagués una incidència en els temps de lliurament, serà informada.

Per a despeses d’enviament, aquestes són les tarifes orientatives (preval sempre el preu que es mostra en el resum de compra online):

Enviaments a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona:

  • 5,90 euros  (gratis a partir de 60€ de compra)

De moment, no realitzem enviaments a la resta de la península d’Espanya, Illes Balears i Illes Canàries ni a països d’Europa.

 

Cancel·lacions, devolucions i desestiment

Cancel·lació d’una comanda

Únicament es pot cancel·lar una comanda si aquest encara no ha estat enviada. Per a anul·lar una comanda s’haurà d’enviar un email a info@eticataradell.cat i facilitar la referència de comanda que es desitja cancel·lar.

La devolució de l’import es realitzarà per la mateixa forma de pagament triada en el moment de realitzar la comanda.

Devolucions i desistiment comercial. Dret de Desistiment

El desistiment és la facultat d’un consumidor d’un bé per a retornar-lo al comerç dins d’un termini legal, sense haver d’al·legar ni donar cap explicació sobre aquest tema ni patir una penalització.

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Si us plau consulti la nostra política de devolucions abans de realitzar una comanda entrant en la nostra pàgina de política de devolucions.

Adreça de devolucions:

Davant qualsevol incidència en les seves comandes pots contactar-nos:

Per a fer una reclamació pot triar entre:

  • Enviar un correu electrònic a info@eticataradell.cat indicant en l’assumpte: RECLAMACIÓ i el número de comanda.

L’adreça per a les devolucions és:

Ètica – Aida Morera Contreras

Ctra. Montrodon, 15, baixos

08552 – Taradell (Barcelona)

 

Exoneració de responsabilitats

Ètica no assumeix cap responsabilitat derivada del mal ús dels productes adquirits en el nostre lloc i, en forma més específica, Ètica queda exonerat de tota responsabilitat per qualsevol risc o pèrdua, de tipus personal o de qualsevol altre tipus, que pogués produir-se com a conseqüència directa o indirecta del mal ús de qualsevol producte adquirit en aquest lloc web. Això no s’aplica a una tara o defecte del producte de fàbrica i en aquest cas Ètica té l’obligació d’esmenar el problema retornant l’import o enviant un nou producte.

Ètica no assumeix cap responsabilitat respecte a la decisió de compra de qualsevol dels productes adquirits, quedant a sencer criteri i responsabilitat del client aquesta determinació.

 

Política de Protecció de Dades

La defensa de les dades dels usuaris és de màxima prioritat per a Ètica responsable d’aquesta web. Per a obtenir informació completa sobre els teus drets i la política de protecció de dades visita les nostres pàgines de Política de Privacitat i la Política de cookies.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal d’Ètica ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu els textos, articles, les imatges, els dissenys, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor d’Ètica i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

 

Modificació de les condicions d’ús

Ètica es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals.

Per això, Ètica recomana a tots els usuaris llegir-les atentament cada vegada que accedeixin al lloc web. Els contractants de qualsevol dels serveis oferts en aquesta web sempre disposaran de les Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulguin realitzar.

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions Generals.

Ètica podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part d’Ètica o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions d’Ús es regeixen per la llei espanyola. Les presents Condicions d’Ús estan subjectes al que es disposa a la Llei 7/1998 , de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació, al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, a la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

De conformitat amb l’article 29 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es presumirà celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual. Pel que, en cas de controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, als jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari.

Així mateix, els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis 

Shopping Cart